De effectiviteit van manuele therapie wordt regelmatig aangetoond met wetenschappelijk onder­zoek. Behandelen op basis van manuele therapie blijkt bijvoorbeeld veel effectiever te zijn dan re­gu­liere fysiotherapie bij:
Fokko geeft u manuele therapie volgens de SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie). Dit be­tekent dat hij u eerst onderzoekt en hierna vaststelt welke behandelmethode nodig is. Hij vraagt u ook naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Tijdens het onderzoek let hij op uw houding, uw manier van het bewegen en uw gewrichten tijdens specifieke bewegingen.

Het doel van de behandeling die hierop volgt is de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in uw dagelijks leven en uw werk. Tijdens de behandeling maakt Fokko gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. Soms vult hij deze behandeling aan met manipulaties. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Hierbij kan u een knappend geluid horen. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Manuele therapie is vooral geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Een manueeltherapeut is een fy­sio­­therapeut die na zijn op­lei­ding fysio­therapie een op­lei­­ding manuele therapie heeft gevolgd.

Fokko Plas heeft hierna, in 2008 zijn Master of Profession met succes af­gerond.Fokko Plas - Fysiotherapie - Manuele therapie


Maak een afspraak