Als een kind bij ons wordt aangemeld, vindt een kort intakegesprek plaats met de ouder of ver­zor­ger. Het doel van dit gesprek is te kijken wat voor hulp er nodig is. Er wordt hierna een afspraak gemaakt voor een onderzoek.

De resultaten van het onderzoek worden met de ouders/verzorgers besproken. Vaak wordt hier­voor een aparte afspraak gemaakt. Tijdens dit evaluatiegesprek wordt een behandelplan gemaakt, waarin behandeldoelen en evaluatiemomenten worden afgesproken. In de meeste gevallen wordt de verwijzend arts en andere bij het kind betrokken behandelaars hierover schriftelijk geïnfor­meerd.

Wanneer is kinderfysiotherapie zinvol voor baby’s en peuters ?

Baby’s en peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornis.

Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij:
– voorkeurshouding, asymmetrie, scheef of afgeplat hoofdje
– huilbaby
– trage motorische ontwikkeling
– gespannen en/of te actieve baby, baby met strekneiging
– slappe en/of te rustige baby of drink- of eetproblemen
– zuigeling met KISS-syndroom
– verschil in bewegen tussen linker en rechter lichaamshelft of tussen bovenste en onderste lichaamshelft
– opvallende motoriek: billenschuiver, tenenloper
– hersenbeschadiging
– spina bifida (open rug)
– pre-dysmatuur kind (te vroeg geboren en/of groeiachterstand voor geboorte)
– ademhalingsproblemen, astma, bronchitis
– orthopedische problemen
– mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)

Wanneer is kinderfysiotherapie zinvol voor kinderen van 4 tot 16 jaar?

– niet kunnen meekomen in de gymles en/of bij buiten spelen
– houterig en stijf bewegen
– slappe houding, moeite met langere tijd rechtop zitten
– opvallend looppatroon
– veel vallen en/of struikelen
– onrustig, veel bewegen

In de fijne motoriek blijkt dat uit:
– niet willen tekenen, kleuren
– niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen
– veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
– geen duidelijke handvoorkeur bij teken-/schrijftaken
– schokkerige, niet vloeiende bewegingen
– onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen
– tempo niet kunnen bijhouden bij schrijftaken

Ook is kinderfysiotherapie van belang bij kinderen met:
– sensorische integratieproblemen (alle leeftijden)
– DCD, Development Coordination Disorder
– ADD, ADHD en NLD, PDD-NOS, ASS
– jeugdreuma
– mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)
– cerebrale parese
– sportletsels
– ademhalingsproblemen, astma, bronchitis, CARA
– orthopedische aandoeningen
– houdingsproblemen
– lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zonder medische oorzaak
– pijnklachten in spieren en/of gewrichten
– zindelijkheidsproblemen

Kinderen leren spelenderwijs. Om die reden zal tijdens de behandeling het kind zoveel mogelijk spelenderwijs worden gestimuleerd om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden.

Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden in­gebouwd. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aan­wezig te zijn. Als kinderen alleen komen worden ouders/verzorgers uiteraard op de hoogte ge­hou­den van de ontwikkelingen en de afspraken.

De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

Fokko Plas - Kinderfysiotherapie - Helèn Schouten


Maak een afspraak